Mothers Day Quotes and Messages in Kannada

Mothers Day Quotes and Messages in Kannada… ಇಂದು ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನ. ತಾಯಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ದಿನ. ಅಮ್ಮನ ತ್ಯಾಗ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನ. ಹಾಗಂತ, …

Learn More