• Mothers Day Quotes and Messages in Kannada

    Mothers Day Quotes and Messages in Kannada

    ಇಂದು ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನ. ತಾಯಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ದಿನ. ಅಮ್ಮನ ತ್ಯಾಗ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನ. ಹಾಗಂತ, ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನ ಬರೀ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ,

    • 101
    • 08 May 2021